Disclaimer

Oplysningerne på DAL Erhvervsmæglers hjemmeside har alene til formål at informere. Oplysningerne kan ikke anses for egentlig rådgivning, et tilbud eller en opfordring til køb eller leje.

DAL Erhvervsmægler påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden af  oplysningerne på hjemmesiden, og kan derfor ikke drages til ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af disse oplysninger.

Vi henleder opmærksomheden på, at fortroligheden af ikke-krypterede mails sendt via eksterne netværk ikke kan garanteres. Brugere bør ikke sende personlige data eller andre fortrolige oplysninger til DAL Erhvervsmægler via ikke-krypterede mails.

DAL Erhvervsmægler er ikke forpligtet til at udføre ordrer eller instruktioner afgivet via ekstern mail. DAL Erhvervsmægler er berettiget til på kundens anmodning at afgive generelle oplysninger via mail til den af kunden oplyste mailadresse. DAL Erhvervsmægler er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af bortkomst af eller ændringer i sådanne beskeder.

DAL Erhvervsmægler har ophavsret (copyright) og ejendomsret til alle oplysninger på hjemmesiden, herunder varemærker og logoer. Oplysningerne må ikke gengives hverken helt eller delvist uden DAL Erhvervsmæglers skriftlige samtykke. Oplysningerne må heller ikke, uden DAL Erhvervsmæglers samtykke, kopieres, videredistribueres til andre brugere eller lægges på et intranet eller tilsvarende.

DAL Erhvervsmægler forbeholder sig ret til løbende og uden forudgående varsel at ændre eller rette i indhold på hjemmesiden.